Reklamační podmínkyKupujícímu doporučujeme před převzetím zásilky zkontrolovat, zda zásilka není poškozena. V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřevzít. Máte nárok zboží nepřevzít, i když je na něm viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou, nebo pokud je zboží neúplné nebo zaměněné.

 

V případě reklamace nás kupující informuje zasláním e-mailu na adresu: zbozik@jadotrade.sk, nebo kontaktuje prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce: http://www.zbozik.cz/contact-form.php. Tato adresa je chráněna před spamboty. Chcete-li ji zobrazit, povolte JavaScript. Naši zaměstnanci Vaši reklamaci následně posoudí, případně si vyžádají další doplňující informace nebo fotografie. Pokud bude reklamace uznána jako oprávněná, vyzveme Vás k zaslání reklamovaného zboží na naši adresu.

 
Reklamované zboží musí být řádně zabaleno a musí obsahovat: reklamované zboží, kopii dodacího listu nebo faktury, popis závady a kontaktní údaje kupujícího - zpáteční adresa, telefonní číslo, e-mail. Zboží zasílejte buď formou balíku nebo doporučeně jako dopis. Při zaslání zboží dobírkou nebude tato zásilka přijata. Reklamované zboží musí být dodané čisté a mechanicky nepoškozené. Kupující je povinen zasílat zboží v takovém balení, aby nedošlo k mechanickému poškození během přepravy. Pokud dojde k poškození během přepravy na reklamaci, vadné zboží nebude podléhat záruční opravě.

 
Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. Poštovné a jiné poplatky nevracíme. Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dobu vyřízení reklamace pro zboží, které je třeba zaslat na opravu výrobci na dobu nezbytně nutnou na opravu zboží. Doba vyřízení reklamace počíná běžet dnem převzetí zboží servisním střediskem. Oprava v záruční době je bezplatná. V případě, že dojde k vadě výrobku v záruční době, má zákazník právo na odstranění vzniklé vady. V případě, že vada zboží je neodstranitelná, nahradí dodavatel zákazníkovi vadný výrobek novým, nebo po dohodě výrobkem jiného typu, přičemž dojde k doplacení nebo vrácení cenového rozdílu. Po posouzení reklamace, pokud bude reklamace uznána, bude Vám nové nebo opravené zboží bezplatně zasláno zpět.

 
V případě neoprávněné reklamace Vám bude účtován přepravní a servisní zásah technika dle platného ceníku servisních prací!

Pokud se prokáže, že reklamovaná vada byla způsobena zákazníkem - poškozením výrobku, nesprávným používáním nebo nevhodnou manipulací (zatečení) a zákazník přesto, že o této skutečnosti věděl nebo vědět mohl vadu reklamoval, může prodávající od zákazníka požadovat náhradu škody, kterou mu tím způsobil.

 
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé:

- přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením
- znečištěním zboží, nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá
- vnějšími vlivy, např. pádem nebo nárazem, vniknutím vody do elektrických částí
- zásahem do zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy nebo úpravy)
- přepětím, např. při úderu blesku, vlivem magnetického pole
- při používání zboží v rozporu s návodem k obsluze
- mechanickým poškozením (roztržení, prodření, tepelně poškozené zboží), zboží poškozené neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškrábáním vrstev zboží apd.
- pokud je poškozena garanční nálepka, nebo odstraněna plomba na zboží
- záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.


Menu

Slevy

Novinky

Nejprodávanější produkty

Štítky